state

Znaczenie rzeczoznawcy majątkowego przy pozyskiwaniu źródeł finansowania

Obecnie panująca na Śląsku pandemia zachwiała stabilizacją finansową zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Z jednej strony zagrożenie utratą płynności finansowej, z drugiej brak gwarancji na utrzymanie źródeł dochodu.

Często najrozsądniejszym wyjściem wydaje się wsparcie finansowe z zewnątrz bądź ruchy kapitałowe mające na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych. Warto w takiej sytuacji mieć rozeznanie co do wartości posiadanych nieruchomości. Bez względu na przyszłe decyzje przedsiębiorca bądź osoba prywatna może w ten sposób nabyć stosowną wiedzę pozwalającą określić ewentualne możliwości.

W tej sytuacji wskazane jest skorzystanie z wiedzy i doświadczenia rzeczoznawcy majątkowego. Wskazane przy tym jest, by osoba, której powierzona zostanie wycena, znała uwarunkowania występujące na danym terenie, a mających wpływ na realną wartość nieruchomości. W omawianym przypadku słusznym jest wskazanie Pani Barbary Włodarczyk, rzeczoznawcy majątkowego, członka Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach, oraz Sygnatariusza Bazy Śląsk. Mowa o jednej z największych baz danych o cenach transakcyjnych w omawianym rejonie. Więcej dowiesz się na stronie wycenawlodarczyk.pl/wycena-nieruchomosci-sosnowiec.

Nie można przecenić roli rzeczoznawcy majątkowego w przypadku starań o kredyt, wnoszenia aportu bądź choćby zbycia nieruchomości, w tej sytuacji dostęp do Bazy Śląsk skutecznie zabezpieczy rzetelną wycenę. Osoba Pani Barbary Włodarczyk jest gwarantem profesjonalizmu i skuteczności.

Należy również wspomnieć o innych aspektach działalności Barbary Włodarczyk.

Jako rzeczoznawca majątkowy przygotowuje również wyceny w związku z

– darowizną

– aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego

– zamiany, sprzedaży, negocjacji


Spektrum działania w istocie jest znacznie szersze, uzależnione od konsultacji z zamawiającym.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, pomocy bądź umówienia daty spotkania należy skorzystać z kontaktu.