Czy firma na Słowacji się opłaca?

Niekorzystny dla wielu przedsiębiorców system podatkowy, jaki obserwujemy na terenie Polski, zachęca właścicieli firm do przenoszenia swoich siedzib na terytoria krajów, w których przepisy nie ograniczają rozwoju działalności gospodarczej. Wysokość podatków, zawiłość systemu informacji, wysokość składek nieadekwatna do świadczonych usług, pretensjonalne traktowanie klienta (w tym przypadku przedsiębiorcy) przez urzędników, sprawiają, że przeciętny właściciel firmy rozważa … Czytaj dalej Czy firma na Słowacji się opłaca?