slowacja_firma

Czy firma na Słowacji się opłaca?

Niekorzystny dla wielu przedsiębiorców system podatkowy, jaki obserwujemy na terenie Polski, zachęca właścicieli firm do przenoszenia swoich siedzib na terytoria krajów, w których przepisy nie ograniczają rozwoju działalności gospodarczej. Wysokość podatków, zawiłość systemu informacji, wysokość składek nieadekwatna do świadczonych usług, pretensjonalne traktowanie klienta (w tym przypadku przedsiębiorcy) przez urzędników, sprawiają, że przeciętny właściciel firmy rozważa dwie opcje:

  • zrezygnowanie z prowadzenia działalności gospodarczej,
  •  przeniesienie siedziby swojej formy poza granice kraju.

Komu opłaca się firma na Słowacji?

Coraz popularniejszym miejscem prowadzenia przez polskich przedsiębiorców działalności gospodarczej stała się Słowacja. Zwłaszcza dla firm, zajmujących się transportem Słowacja jest doskonałą alternatywą z uwagi na brak podatku od środków transportu. Poza tym znacznym ułatwieniem, przedsiębiorcę skusić może również możliwość całkowitego odliczenia podatku VAT od zakupionego dla firmy pojazdu, dzięki czemu wzrasta koszt uzyskania przychodu, powodujący obniżenie wysokości podatku dochodowego do zapłaty. Spółki, duże holdingi, które przenoszą na terytorium Słowacji swoje praktyczne aspekty działalności, przechodzą na słowacki system podatkowy, korzystając jednocześnie z możliwości nadzorowania poczynań z terenu Polski – Zarząd z reguły zostaje w polskiej siedzibie.

Firma na Słowacji – realne korzyści?

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej na Słowacji, należy dopasować profil swojej firmy do jednej z trzech możliwości prowadzenia działalności gospodarczej:

  • Działalność wolna – można ją prowadzić na zasadach ogólnych,
  • Działalność wiązana – związana ściśle z ukończoną szkołą,
  • Działalność rzemieślnicza – należy posiadać co najmniej sześciomiesięczne doświadczenie.

Słowackie prawo nie przewiduje uzyskania pozwoleń, akcyz, dodatkowych uprawnień, gwarantujących możliwość prowadzenia firmy. Działalność można prowadzić całkowicie swobodnie.

Wysokość podatków zachęca polskich przedsiębiorców do przenoszenia działalności, firma na Słowacji oznacza dosłownie mniejsze podatki oraz jednocześnie większe dochody. Podatek VAT, który w Polsce według stawki ogólnej wynosi 23%, na Słowacji ustalony został na poziomie 20%. Stawka podatku PIT to odpowiednio 19 i 25% , a dla przedsiębiorców z terenu Polski 18 i 32%. Podatek CIT jest nieznacznie wyższy i wynosi 22% (przy stawce polskiej  19%). Składki na ubezpieczenie zdrowotne w Słowacji są ustalone na wyższym poziomie niż w Polsce, jednak składki emerytalne pobierane są w mniejszej wysokości. Obowiązuje zasada niestosowania podwójnego opodatkowania, jeżeli właściciel firmy dokoa wyboru. Zwolnione z opodatkowania są dywidendy i wynagrodzenia, wypłacane przez spółki.

Bilans plusów i minusów:

Dla przedsiębiorcy, zamierzającego założyć firmę na Słowacji lub przenieść swoją działalność na terytorium tego kraju, istnieje wiele zalet, przemawiającymi za rejestrację działalności u południowych sąsiadów. Niższe podatki, sprawna biurokracja, traktowanie przedsiębiorcy jako partnera, nie jak petenta, skutkuje coraz większym zainteresowaniem.

Zobacz również:

http://ako-info.pl/firma-w-niemczech-jak-ja-zalozyc-profesjonalnie/